Veiligheid in het magazijn

Veiligheid in het magazijn: een belangrijke uitdaging

Zowel magazijnverantwoordelijken en veiligheidsverantwoordelijken voor de productie staan voor een dubbele uitdaging: het vermijden van schade aan voertuigen door aanrijdingen en het garanderen van de veiligheid van het personeel. Geen sinecure gezien de steeds toenemende activiteit in de opslag- en productieruimtes (o.a. door de stijgende e-commerce) en de hoge interactie tussen voertuigen en mensen. Daarbij komt er nog eens de  druk bij om de productiviteit te verhogen, wat de belasting van voertuigen en personeel en het risico op ongevallen verder verhoogt.

In 2020 werden in België in totaal 131.646 aangiften van arbeidsongevallen genoteerd (*). Dit is een daling van 22% ten opzichte van 2019, maar toch nog een aanzienlijk cijfer. Alleen al in de opslag- en transportsector leidde ongeveer 65% van de ongevallen tot een tijdelijke of langdurige onbeschikbaarheid van de werknemer (**).

De prijs van arbeidsongevallen.

Arbeidsongevallen leiden tot veel menselijk en financieel leed en kosten bedrijven elk jaar veel geld.

Bij elk arbeidsongeval komen immers zogenaamde harde en zachte kosten kijken. Harde kosten zijn de kosten die gepaard gaan met de juridische afwikkeling achteraf, schadevergoedingen, schade aan gebouwen of voertuigen, stilstand, vervanging van de werknemer, … De zachte kosten omvatten de impact op de werksfeer en het bedrijfsimago.

Veiligheid van werknemers en ongevallen op de werkvloer hebben de laatste tien jaar veel meer aandacht en zichtbaarheid gekregen en de meeste bedrijven hebben het onderwerp op directieniveau gebracht om ervoor te zorgen dat het voldoende aandacht krijgt en dat alle maatregelen worden genomen om ongevallen actief te voorkomen. Ontdek hoe Essensium’s RTLS oplossingen ongevallen helpt voorkomen.

52% van de vorkliftongevallen gebeuren tijdens het transport
Veiligheid in het magazijn

Heftruckincidenten vormen een belangrijk deel van het totale aantal arbeidsongevallen in bedrijven en van alle heftruckincidenten heeft meer dan de helft (52%) betrekking op incidenten tijdens het transport (***), waarbij één op de vier leidt tot fracturen.

De meest voorkomende ongevallen in het magazijn zijn botsingen of geraakt worden door een voorwerp. Niet alleen de heftruckchauffeur loopt risico, maar ook de voetgangers die in het magazijn of op de productielocatie rondlopen. Dit komt omdat voetgangers op de werkvloer vaak over het hoofd worden gezien, bijvoorbeeld door de lading op de heftruck of de onoplettendheid van de chauffeur.

Reden te meer om alles in het werk te stellen om de kans op dit soort ongevallen zo klein mogelijk te maken en de inrichting van het magazijn of de productielocatie nog eens onder de loep te nemen, maar ook waar en hoe men met de heftruck rijdt, de interactie met voetgangers en een overzicht van potentiële gevaarlijke locaties.

Bepalen van de optimale veilige werkomgeving.

Om aanrijdingen tussen heftrucks onderling en tussen heftrucks en mensen te voorkomen, heeft Essensium een nieuwe generatie RTLS oplossingen ontwikkeld als onderdeel van haar SafeTrack Vehicles en SafeTrack Pedestrians System. Wat ook de veiligheidsrisico’s zijn met heftrucks, Essensium kan helpen bepalen hoe de optimale veilige werkomgeving kan gecreëerd worden met zorg voor de veiligheid van voetgangers en voertuigen en andere assets.

Ontdek hoe op onze productpagina’s – zie onderaan.

  • (*) Bron:Fedris.be
  • (**) Bron: Fedris.be
  • (***) Bron:Injuryfacts